Soma Karaelmas Gazetesi

SEAŞ SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

2.711 views
15 Mayıs 2014 - 6:55
SEAŞ SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

ŞİRKETİMİZ İHTİYACI RULMAN ALIMI YAPILACAKTIR.
SEAŞ SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Kömür Hazırlama Servisinde kullanılmak üzere Rulman Alımı ve Teslimi İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.
1-İdarenin
a) Adresi :SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası :0 236 613 19 83-612 84 49
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr
2-İhale Konusu İşin:
a)Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif Tiplerde Rulman (735 Adet)
b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir.
d) Dosya No : 31 SEAS 14/47 2014/50924
3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve Saati : 04.06.2014 Çarşamba saat 15:00
c) Teslim Yeri : SEAŞ Genel Müdürlüğü Ambarı
4- İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 50,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5- Teklifler 04.06.2014 Çarşamba saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.
6- Teklifte bulunacak firmalar TL/adet bazında fiyat verecek olup ; değerlendirme Teknik Şartname II. Maddede düzenlenmiş liste üzerinde belirtilen 3 farklı kısım için ayrı ayrı kısmi teklif üzerinden yapılacaktır
7- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir.
8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.
9. İstekliler, rulman imalatçısı veya yetkili satıcısı olacaktır. Firmalar, imalatçı ya da yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduklarına dair belgelerini teklif aşamasında sunacaklardır.
10. Rulman numaralarına ait ön ve son eklerin açıklamaları ve tamamlayıcı bilgiler ihale dosyasında sunulacaktır
11. İhaleye katılacak firmalar teklif edecekleri rulmanların marka, tip, adetlerini ihale evrakları içerisinde teslim edecektir.
12. Teklifte üretici firmanın üretim yapılan fabrikasının adı ve adresi açık olarak yazılacaktır.
13. Şartname içeriği ithal malzemeler Almanya, Belçika, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Polonya, İngiltere, İtalya, Hollanda, İsveç, Japonya, ABD veya Kanada orijinli olacaktır.
14- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.
Soma Elk.Üretim ve Tic.A.Ş Genel Müdürlüğü

GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hava sıcaklığına dikkat!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dereceler Soma’nın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kopya düzeneği ile yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Protokolden tam not
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kültür Evi Ödül alacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çocuklar Doğada

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

error: Content is protected !!