https://www.somakaraelmas.com/modern-pazaryeri-projesi-hazirlaniyor.html
https://www.somakaraelmas.com/istanbul-sozlesmesi-kirmizi-cizgimizdir.html
https://www.somakaraelmas.com/cinayet-degil-vahsettttttt.html
https://www.somakaraelmas.com/kadin-toplumun-temelidir.html
https://www.somakaraelmas.com/girisimcilikte-kadin-gucu-fuari.html
https://www.somakaraelmas.com/ilk-kadin-muhtara-ziyaret.html
https://www.somakaraelmas.com/200-kadin-kahvaltida-bulustu.html
https://www.somakaraelmas.com/kadin-kollarinda-emel-ozdemir-donemi.html
https://www.somakaraelmas.com/esnaf-odasindan-kadin-uyelere-ziyaret.html
https://www.somakaraelmas.com/siddetsiz-bir-toplum-adalet-esitlik-ve-baris-icin-diren-kadin.html
https://www.somakaraelmas.com/kadin-dogum-uzmanimiz-gecici-gorevle-geliyor.html
https://www.somakaraelmas.com/kadin-isciler-topraga-verildi.html
https://www.somakaraelmas.com/somali-kadinlar-ciftciler-gununu-kutlandi.html
https://www.somakaraelmas.com/kesk-kadinlar-gununu-kutladi.html
https://www.somakaraelmas.com/kadinlar-sozlesmeye-sahip-cikiyor.html

Soma Karaelmas Gazetesi

ResimLink - Resim Yükle

Soma Malmüdürlüğü

1.927 views
09 Şubat 2015 - 8:23
Soma Malmüdürlüğü

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MAL KİRALAMA VE TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
S.N O TAŞINMAZ NO MAHALLE MEVKİİ (İNSİ PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)

H.HİSSESİ İMAR DURUMU TAH.BEDELİ G.TEMİNATI

İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1

45150100834 kavrakaltı Mahallesi Dibice Ham Toprak 111 183 11.932,25 Tam İmarsız 30.000.00 TL 6.000.00 20.02.2015 10:00
2
45150101165 Sevişler Mahallesi Nizamtepe Ham Toprak – 137 2.500,00 Tam İmarsız 7.000.00 TL 1.400,00 20.02.2015 11:00

1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Kanununun 45″nci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Malmüdürü odasında, teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale saatine kadar:
a) – Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri yatırdıklarına dair makbuzu.
b) – Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi).
c) – Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini.
d) – Gerçek kişilerin TC Kimlik Numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıt bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veva benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına sunmaları zorunludur.
3- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Soma Malmüdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir.
4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklif ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır.
5- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Satış İhalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000.00 TL’sini geçtiği takdirde, ihale bedelinin ¼’i peşin, geri kalan kısmı ide kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir.
8- 4706 sayılı yasanın 7. Maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
İlan olunur.13.01.2015

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

AyakkabıBot ve çizmeGünlük ayakkabıBot ayakkabı modelleriÇizme ayakkabıTerlik ayakkabıSandaletBabetSpor ayakkabıTopuklu ayakkabı

error: Content is protected !!