Soma Karaelmas Gazetesi

Soma Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş.

1.767 views
08 Nisan 2014 - 18:17
Soma Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş.

ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 ÜNİTELERİN DEĞİRMENLERİNDE KULLANILMAK
ÜZERE ROTOR İMALATI VE ROTOR MİLİNİN ONARIMI YAPILACAKTIR. SEAŞ SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
1-4 Ünitelerinin Değirmenlerinde Kullanılmak Üzere Rotor İmalatı ve Rotor Milinin Onarımı işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.
1-İdarenin
a) Adresi :SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
SOMA/MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası :0236 6131983-612 84 49
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr
2-İhale Konusu İşin:
a)Niteliği. Türü ve Miktarı : 1-4 Ünitelerinin Değirmenlerinde Kullanılmak Üzere Rotor İmalatı ve Rotor Milinin Onarımı 1011 Adet
b)Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) takvim günüdür.
d) Dos.No : 21 SEAS 14/28 2014 37559
3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati : 25.04.2014 Cuma saat 15:00
c) Teslim Yeri : SEAŞ Genel Müdürlüğü.
4- İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve “100.00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 100.00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5- Teklifler 25.04.2014 Cuma saat 15:00’e kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.
6- İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
7- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.
8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.
9- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hava sıcaklığına dikkat!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dereceler Soma’nın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kopya düzeneği ile yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Protokolden tam not
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kültür Evi Ödül alacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çocuklar Doğada

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

error: Content is protected !!