https://www.somakaraelmas.com/modern-pazaryeri-projesi-hazirlaniyor.html
https://www.somakaraelmas.com/istanbul-sozlesmesi-kirmizi-cizgimizdir.html
https://www.somakaraelmas.com/cinayet-degil-vahsettttttt.html
https://www.somakaraelmas.com/kadin-toplumun-temelidir.html
https://www.somakaraelmas.com/girisimcilikte-kadin-gucu-fuari.html
https://www.somakaraelmas.com/ilk-kadin-muhtara-ziyaret.html
https://www.somakaraelmas.com/200-kadin-kahvaltida-bulustu.html
https://www.somakaraelmas.com/kadin-kollarinda-emel-ozdemir-donemi.html
https://www.somakaraelmas.com/esnaf-odasindan-kadin-uyelere-ziyaret.html
https://www.somakaraelmas.com/siddetsiz-bir-toplum-adalet-esitlik-ve-baris-icin-diren-kadin.html
https://www.somakaraelmas.com/kadin-dogum-uzmanimiz-gecici-gorevle-geliyor.html
https://www.somakaraelmas.com/kadin-isciler-topraga-verildi.html
https://www.somakaraelmas.com/somali-kadinlar-ciftciler-gununu-kutlandi.html
https://www.somakaraelmas.com/kesk-kadinlar-gununu-kutladi.html
https://www.somakaraelmas.com/kadinlar-sozlesmeye-sahip-cikiyor.html

Soma Karaelmas Gazetesi

Şirketten jet yanıt

Şirketten jet yanıt
1.158 views
11 Ağustos 2017 - 8:46

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılan Gürtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. sahibi ve yetkilisi Metin Başalma basın açıklaması yayınlayarak yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.  Başalma, açıklamasında; Erdem’in kamu menfaatleri kisvesi altında esasen farklı amaçlarla hareket etmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Şirket’in açıklaması şöyle;

“Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’nün ihalesini gerçekleştirdiği kat karşılığı inşaat işine dair son günlerde özellikle yerel ölçekte yayın yapan medya kuruluşlarımıza açıklamalar yapan ve demeçler veren bazı kişilerin, sorumsuzca yönelttiği iddia ve ithamlara ilişkin olarak şirketimiz adına açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Sahibi ve yetkilisi bulunduğum Gürtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 1982 yılından bu yana inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olup, ülkemizin hemen her bölgesinde ve yurt dışında olmak üzere bugüne dek pek çok başarılı projeye imza atmış ve projelerinin tamamını sorunsuz şekilde tamamlayabilmiştir.

Şirketimiz, yaklaşık 3.250.000 m2 alan üzerinde yüzden fazla proje imali gerçekleştirerek kamu kurum ve kuruluşları ile hak sahibi özel şahıslara teslim etmiştir. Şahsım başta olmak üzere, gerek şirket ortaklarımız, gerekse de üst düzey teknik personelimiz, her biri alanında kendisini ispatlamış donanımlı şahıslardan oluşmaktadır.

Şirketimiz, çoğunluğu kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan taahhütler olmak üzere bugüne dek hiçbir işini yarım bırakmamış, tüm projelerini basan ile tamamlamış, herhangi bir projesinde uyuşmazlık yaşamamış olup, bugüne dek herhangi bir usulsüz ihale ve işe adı karışmamıştır. Bu minvalde tüzel kişilik olarak şirketimiz veya şahsım ve ortaklanın adına gerek evvelce gerekse de hali hazırda, yargı mercilerinde herhangi bir dava yahut soruşturma bulunmamaktadır. Tamamlanan pek çok proje ve girilen onlarca ihale kapsamında şirketimiz adına herhangi olumsuz bir işlem de gerçekleşmemiştir.

Sektöründe 35 yıllık tecrübeye sahip şirketimiz, tamamladığı birçok projeden gerek teknik anlamda gerekse de mali açıdan onlarca basan ve teşekkür plaketi verilerek ödüllendirilmiş ve takdir edilmiştir. Ayrıca şirketimiz, milletimize hizmet etmek ideali ile sosyal sorumluluk üstlenmekten de kaçınmamış, bugüne dek bir çok okul, spor kompleksi, cami ve sair sosyal donatılan milletimizin hizmetine amade eylemiş olup sosyal sorumluluklarını herhangi bir karşılık beklemeden ifa etmiştir. Dolayısıyla şirketimiz, kazandığını aziz Türk Milleti ile paylaşmayı amaç edinmiştir.

Şirketimiz, asıl faaliyet konusu inşaat sektörü olması hasebiyle ülkemizin hemen her bölge ve şehrinde mevcut inşaat ihalelerine ilgi duymakta ve yapılan teknik ve mali hesaplamalar neticesinde işin ekonomik ve üstlenilebilir olduğu kanaatine varıldığında her inşaat ihalesine girmekte ve teklif vermektedir. Bu kapsamda şirketimiz, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’nün ihaleye konu ettiği kat karşılığı inşaat yapım işine de aynı bakış açısıyla yaklaşmış ve gerek ihale koşullan, gerek şirketimizin mevcut ekonomik ve teknik yapısı itibariyle piyasa araştırmaları gerçekleştirilmiş, teknik hesaplamalar yapılmış ve neticeten ihaleye katılma şartlarını karşıladığımız ihaleye katılmak suretiyle teklif verilmiştir.

Gerek iş bu basın açıklamasına sebebiyet veren bir takım gelişmeler, gerekse de tarafımızca haricen yapılan araştırma neticesinde edinilen bilgilere göre ihale konusu iş için farklı şehirlerden 7 adet şirket ihale şartnamesi edinmiş, Resmi Gazete’de ihale şartlarını görmek suretiyle ihale şartnamesi alan şirketlerin hiçbirisi ihaleye iştirak dahi etmemiştir. İhaleye tek katılan ve teklif veren şirket bizim şirketimiz olmuştur. İhale şartnamesinden de görüleceği üzere ihale için son teklif verme tarih ve saati 31.07.2017 saat: 14:00 olarak belirlenmiştir. Her ciddi firmanın yapması gerektiği gibi hareket eden şirketimiz, yaptığı hesaplamalar neticesinde İdarenin ön şart olarak kendisine verilmesini talep ettiği hizmet binası, 180 adet lojman, lokal, otoparklar, diğer sosyal donatılar, saha tanzimi gibi inşaatların yanı sıra tüm bu talep edilenlere ilave olarak İdare lehine 80 adet lojman ve 101.000 TL nakit ödemeden oluşan kapalı zarf ihale teklifini, ihale tarihi olan 31.07.2017 tarihinde saat 10:57 itibariyle evrak kayıt numarasını alarak ihale komisyonuna teslim etmiştir. Bu tip ayrıntılı açıklamalara girmemizin sebebi, ihalenin kapanış saatini beklemeden, 3 saati aşkın süre öncesinde kapalı zarf şeklinde ihale teklifini sunan şirketimizin, bazı açıklama sahiplerinin iddialarının aksine herhangi bir şaibeye karıştırılamayacağını vurgulamak içindir.

7 adet şirketin, ihaleye iştirak için şartname satın almış olmasına rağmen ihalenin saatini dahi beklemeden şirketimizin teklifini saat 10:57 itibariyle teslim etmiş olmasının tek izahı, şirketimiz ihaleye katılmak için hazırlık yapan diğer şirketlerle herhangi şekilde irtibata geçmeden veya son dakikayı bekleyip şirketimizden başka teklif veren istekli yoksa teklifimizi düşürelim şeklinde hiçbir gayri ahlaki düşünce ve faaliyette bulunmamış, buna ihtiyaç dahi duymamış, öte yandan ihaleye katılacak herhangi bir istekli ile de görüşmemiştir.

Gerek şirketimiz açısından ihalenin ekonomik açıdan değerlendirmesi, gerekse de İdare’nin (yani kamunun) ihtiyaçlarının bir nebze dahi olsa fazladan karşılanabilmesi açısından en uygun teklif olduğunu düşündüğümüz teklif bu düşüncelerle verilmiştir. Şirketimizin tek başına iştirak ile üstlendiği ihale konusu işe dair evvelce iki kez ihale prosedürü uygulanmasına ve gerçekleştirilen ihalelerin iştirak şartları çok daha uygun tutulmasına rağmen her nedense ilgili ihalelere teklif veren olmamıştır. Bu nedenledir ki İdare, ihale konusu inşaat işlerine 2 yıldan bu yana başlayamamıştır.

Tüm bu açıklama içeriğimiz Soma ve yakınlarında inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından biliniyor olmasına ve ihaleye iştirak için yedi şirket tarafından ihale şartnamesi satın alınmasına rağmen ihaleye katılım şartlan arasında yer alan İdare’nin asgari ölçekte talep ettiği şartlar karşısında dahi teklif veren herhangi bir istekli çıkmamış, ihaleye yalnızca şirketimiz iştirak etmiş, İdare’nin talep ettiği şartların oldukça üzerinde teklif verebilmiştir. Bu kapsamda şirketimizce verilen teklif irdelendiğinde, bugünkü parasal karşılığı itibariyle İdare talebinin üzerine 20.000.000 TL tutarlı ilave teklif verilmiş bulunmaktadır. Tüm bu yaşananlara ve gelişmelere rağmen amaçlarının ne olduğu anlaşılamayan bazı şahıslar, gerçek dışı ve mesnetsiz bir takım açıklamalarda bulunmak suretiyle, hem İdare’yi hem de şirketimizi töhmet altına sokmaya matuf açıklamalarda bulunmakta ve gerek kamuyu gerekse de şirketimizi yıpratma çabası sarf etmektedirler.

Yapılan asılsız açıklamaların mahiyet ve amacı tarafımızca gayet iyi bilinmekle beraber, hukuki, idari ve teknik açıdan hiçbir meşru temele oturmayan, somut bilgilerden yoksun, afaki iddia ve ithamlardan ibaret ve asıl amacı gündem teşkil etmeye matuf bu tip sorumsuz açıklamaların amacına ulaşmayacağının herkes tarafından bilinmesini ve idrak edilmesini isteriz.

Türkiye Cumhuriyeti, nitelikleri anayasal güvenceye bağlanmış sosyal bir hukuk devleti olup, başta anayasa olmak üzere yasalar, tüzükler, yönetmelik ve tebliğlerle yönetilmektedir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel ve hükmi şahıslar, mevzuata uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Herhangi bir mevzuat hükmü, herhangi bir kurum ve kişiye ayrıcalık tanımayacağı gibi hiçbir kurum ve kişi de mevzuat hükümlerini aşmak suretiyle kendisi veya bir başkası menfaatine uyarlama veya ayrıcalık talebinde bulunamaz. Hukukun temel prensibini teşkil eden bu nitelikler sanıyoruz ki iddia sahiplerince veya onları sorumsuz açıklamalara sevk edenlerce bilinememektedir.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütün olup yalnızca iklim ve tabiat koşulları uyarınca bölgelere taksim edilmiştir. Dolayısıyla bölge ve şehirlere has bir hukuk uygulaması ve ayrıcalıklar tanınmamıştır, tanınamaz. Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan her kurum ve kişi, ülkemizin herhangi bir şehrinde veya yöresinde olmak üzere herhangi bir kısıtlama ve kayıtlamaya tabi tutulmaksızın teşebbüste bulunma hak ve hürriyetini haiz konumdadır. Bu hak ve hürriyetler anayasal hükümlerle de teminat altına alınmıştır. Yine ifade ettiğimiz ve herkesçe bilinen devlet ve yaşam niteliklerimizden de sorumsuzca açıklama yapanların veya alet olanların bihaber bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır.

Açıklama sahiplerinin mantığı irdelendiğinde, Soma ilçemizde çıkan veya çıkacak kamu ihalelerinde öncelik Soma merkezli kişi ve kurumlara, Rize’de çıkacak kamu ihalelerinde ise Rize merkezli kişi ve kurumlara öncelik verilecek, onlar korunacak, onların iş alması sağlanacak diye bir iddiada bulunmanın başkaca bir izahının bulunmadığı görülmektedir.

Ülkemizin hali hazırda içerisinde bulunduğu sosyal konjonktür ve bölgesel ayrımcılık taleplerinin iç ve dış mihraklar tarafından söylemlerden eksik edilmediği günlerden geçerken, ideolojisini milli ve muhafazakar tandanslar üzerine kuran bir kişinin, devletimizin ve vatanımızın bir ve bütün olduğu ve herkesin eşit hak ve hürriyetlere sahip olduğu bilincini taşıyarak buna uygun hareket etmesi gerekirken, adeta tüm bu gelişme ve niteliklerden habersiz şekilde ve belki de menfaatler doğrultusunda bir takım sorumsuz açıklamalarda bulunması abesle iştigal olarak açıklanabilir.

Kamu İhale Kanunu ve ilgili sair yasal mevzuat hükümleri uyarınca her ihale konusu işin yaklaşık maliyet hesabı yapılır ve çıkan maliyet hesabı dikkate alınmak suretiyle muhammen bedel belirlenir ve bu vesileyle potansiyel katılımcılardan ihale çapına uygun iş yapanlar arasında rekabet sağlanması amaçlanır. Buna karşın salt rekabet yaratılmak amacıyla her talepçi her ihaleye de iştirak edemez. Zira ihale açılırken önemli olan husus, ihale olunan işin, ihale şartnamesinde belirlenen nitelik ve evsaf ile ihale süresi içerisinde tamamlanabilmesidir. Bu ise ancak ve ancak ihale çapı dikkate alınarak ihale edilecek kişi ve kurumun ihale çapma uygun nitelikleri haiz olması ile sağlanabilir. İhale isteklisinin tecrübesi, ekonomik gücü, ihale yeterlilik kapasitesi uygun olmadığı takdirde ihale konusu iş tamamlanamayacağı gibi yapılan işte kaliteden ödün verilmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Tüm bu sebeplerden ötürü mevzuat hazırlanırken ihale kapsamına uygun kapasiteyi haiz katılımcılar arasında ticari rekabet sağlanmak suretiyle kamu menfaatleri korunmaya çalışılmıştır. Mevzuat hükümleri incelendiğinde, tüm kamu ihaleleri açısından iş bitirme belgeleri talep olunur ve katılımcının, aynı veya benzer işte aynı veya yakın ölçekli işi tek başına bir sözleşme kapsamında yapabilme kapasite ve ehliyeti aranır. İş bitirme belgesi, katılımcının niteliklerini tespit açısından en önemli belge konumundadır. Bu açıdan herhangi bir kurum veya kuruluş, açık olan mevzuat hükümleri karşısında İdare’den aksine tutum ve davranış bekleme hakkına sahip değildir. Dolayısıyla hiç kimse İdare’den mevzuata aykırı ve farklı kriterler belirlemesini, kriterlerin aşağı yönlü çekilmesini talep edemez, talep ederse suç işlemiş olur ve asıl o zaman adrese teslim ihale yapılması talep edilmiş olur.

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü tarafından evvelce daha düşük kriterler aranarak ihaleye çıkılmış olmasına rağmen açıklama sahibinin tabiri ile hiçbir Somalının veya farklı şehirlerden kişi veya kuruluşların ihalelere ilgi duymadığı, teklif vermediği işe dair 35 yıllık tecrübe ve deneyime sahip şirketimizin iştirakle İdare’nin asgari şartlarının yaklaşık olarak

20.000.000 TL tutar üzerinde olmak kaydıyla ilave teklifle ihaleyi kazanmasını kamu zararı olarak nitelemenin akılla, izanla ve ahlakla bağdaşmadığı açıkça ortadadır.

İddia sahiplerinin, söz konusu ihale şartnamesini satın alan 7 şirket başta olmak üzere onbinlerce müteahhidin ticaretle iştigal ettiği ülkemizde hiçbir firmanın adı geçen ihaleye katılıp teklif vermediğinin nedenlerini sorgulaması, kamunun iki yılı aşkın süredir yaptıramadığı inşaat işlerine 35 yıl süre ile başarılı işlere imza atmış şirketimizin katılmasını ve yüksek teklif vermesini bir Soma’lı olarak sevinmesi gerekirken, kamu kurumu niteliğini haiz İdare’ye ve şirketimize karşı asılsız iddia ve ithamlarla yaklaşması son derece manidar bulunmuştur.

Açıklamalarında vatanseverlik nidaları bulunan bazı kişilere vatanseverliğin lafla değil icraatla gösterilmesinin anlamlı olacağını, 35 yıldır ülkemize hizmet eden ve mazisi tertemiz bulunan şirketimizin henüz sözleşme dahi imzalanmadan asılsız suçlamalarla muhatap olmasının Soma başta olmak üzere genel manada ülkemize değil, bölücülerin ekmeğine yağ süreceğini hassasiyetle hatırlatmak isteriz.

Açıklama sahipleri, Soma’da faaliyet göstermesine rağmen ihale yeterliliğini haiz bulunmayan kişi ya da kişiler lehine şartname hazırlanmaması noktasında İdare’yi suçlarken İdare’yi yasalara aykırı davranması yani suç işlemesi konusunda talepte bulunmaktadır. Anlaşılan odur ki; İdare’ye bu tavrı kabul ettiremediğinden olsa gerek, İdare’yi adrese teslim ihale yapmak ve bu haliyle kamuyu zarara uğratmak gibi asılsız ve ahlak dışı biçimde suçlayabilmektedir. Açıklama sahibinin bu tür tutum ve davranışları, muhtemeldir ki kendisinin veya açıklama yaptıran güruhun şahsi menfaatlerini temin noktasında gelişmekte, bu yapılırken de vatan, millet gibi ulvi değerlerin arkasına sığınılmaya çalışmaktadır.

Gelinen noktada şu hususu önemle ve açıkça vurgulamak isteriz ki; açıklama sahibi MHP Eski İlçe Başkanlığı görevini yürütmüş olan ve hali hazırda Manisa Ekmek Üreticileri Federasyonu İl Başkanlığı görevini yürüten Sayın Vedat ERDEM, şirket yetkili ve temsilcilerimize telefonla ulaşmak suretiyle, karşılıklı görüşülüp anlaşılması halinde, İdare nezdinde gerçekleştirdiği itiraz başvuru dilekçesini geri çekebileceğini ifade etmiş olup, gayri ahlaki ve şahsi menfaatler barındıran iş bu teklif karşısında şirketimiz duruşunu bozmamış ve Sayın Erdem’in teklifini dikkate dahi almamıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere Sayın Erdem, vatan, millet, kamu menfaatleri kisvesi altında esasen farklı amaçlarla hareket etmekte olup, bu nedenledir ki iftira niteliğini haiz iddia ve ithamlarına itibar edilmemesi gerekmektedir.

Ülkemizde herkes hak arama özgürlüğüne sahip olmakla bu özgürlük de başta anayasa hükümleri olmak üzere çeşitli mevzuat hükümleri ile teminat altına alınmıştır. Açıklama sahipleri, bu minvalde var olan ya da olabilecek bir takım iddiaları açısından hukuk nezdinde ve hukuk çerçevesinde hareket etmekle yükümlü olup, salt bulunduğu konumu işgal ve konumdan hareketle kişi ve kurumlan asılsız itham ve iftiralarla suçlayıcı, yıpratıcı, gölge düşürücü hal ve tavırları sergileme hak ve hürriyetine sahip değildirler. Gelinen aşamada açıklama sahiplerinin açıklamalarında geçen iddia ve ithamlar açısından ispat külfetlerinin bulunduğunu hatırlatır, kendilerini ispata davet ederiz. İspat edilemeyen her iddia açısından iddia sahibinin müfteri konumuna düşeceğini ifade eder, ilgili açıklama sahipleri hakkında, gerek kamuoyu nezdinde gerçekleştirdikleri iftira ve karalama kampanyası hakkında, gerekse de şirket yetkili ve temsilcilerimiz nezdinde gerçekleştirdiği gayri ahlaki teklifleri açısından hukuki ve cezai kapsamda tüm yasal yollara başvurulacağını ve şikayet haklarımızın kullanılacağını önemle belirtiriz.

Bugüne kadar özel sektör tarafından ihmal ve göz ardı edilen ve gerekli yatırımların esirgendiği Soma İlçemize şirketimiz adına tüm tecrübe ve deneyimlerimizi ortaya koymak suretiyle konut, alışveriş merkezleri, otel, ofis binaları, sosyal ihtiyaçlara ilişkin donatılar gibi ihtiyaç dahilinde bulunan tüm nitelikli yaşam alan ve tesislerini kazandırmak amacındayız.

Şirketimizin Soma dahilinde yapmayı hedeflediği projelerin Soma açısından bundan sonraki süreçte yapılacak projelere referans olacağına ve Soma’nın kısa süre içerisinde şehircilik anlamında olumlu yönde gelişeceğine inancımız tamdır. Bu doğrultuda olmak üzere tüm iyi niyetli çalışmalarımızda Somalıların desteğine her an için ihtiyacımız olduğunu belirtir, açıklamamızı kamuoyuna saygıyla sunarız.

 

Metin BAŞALMA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

error: Content is protected !!