Soma Karaelmas Gazetesi

resim yükle

SEAŞ SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

3.834 views
22 Aralık 2014 - 8:42
SEAŞ SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KÖMÜR HAZIRLAMA SERVİSİNE BAKIM ONARIM

FAALİYETLERİNİN 92 PERSONELLE l(BİR) YIL SÜRE İÇİN HİZMET ALIMI

YAPILACAKTIR.

SEAŞ SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

SEAŞ Genel Müdürlüğü Kömür Hazırlama Servisi bakım onarım faaliyetlerinin (Mekanik-

Elektrik-Ölçü kontrol) teknik şartname ve sözleşme esasları dâhilinde 92 personelle bir (1) yıl süre için

hizmet alımı yoluyla yapılması işidir.

1- İdarenin

 1. a) Adresi :SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

SOMA/MANİSA

 1. b) Telefon ve Faks Numarası :0 236 613 19 83-612 84 49
 2. c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr

2- İhale Konusu İşin:

 1. a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 yıl süreyle Teknik Şartnamede nitelikleri belirtilen 92 adet

personelle hizmet alımı işi.

 1. b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
 2. c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim

Günüdür.

 1. d) Dos.No : 30.5 SEAS 14/111 2014/172431

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
 2. b) Tarihi ve Saati : 07.01.2015 Çarşamba saat 15:00
 3. c) Teslim Yeri : SEAŞ Genel Müdürlüğü.

4- İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve

50,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale

dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı

hariç 50,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına

yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline

ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale

dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından

veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu

tutulamaz.

5- Teklifler 07.01.2015 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel

Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana

gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6- İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

 1. İhaleye iştirak edecek firmaların İş deneyim belgelerini teklifleri ile birlikte vermeleri zorunludur.

İhaleye katılacak firmaların tek sözleşme kapsamında ihaleye verecekleri teklifin fiyatının en az % 25’i

iş deneyimi belgesi olması gerekmektedir. Bu belgeleri tekliflerinde vermeyen veya bu bağlamda uygun

bulunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.1. Benzer iş tanımı; Kömürle çalışan termik santrallerde kömür alma veya konveyörlü kül atma

sistemlerinin bakım ve onarımı veya Kömürle çalışan termik santrallerde kazan veya değirmen bakım

onarımları veya ağır sanayi tesislerinde yapılan konveyör bantları bakım ve onarımı veya ağır sanayi

tesislerinde yapılan değirmen bakım ve onarımı işleridir.

9.2. İş kapsamında kullanılacak olan Pikap ve Kamyonet 2011, Forklift 2011 modelden daha eski

olmayacaktır. Firmalar bu işte kullanacakları bu araçların özelliklerini teklifleri ile birlikte ihale

komisyonuna verecektir.

10- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında

tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

error: Content is protected !!