Soma Karaelmas Gazetesi

resim yükle

SEAŞ Soma Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş.

1.520 views
22 Ağustos 2014 - 7:39
SEAŞ Soma Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş.

ŞİRKETİMİZ KÖMÜR HAZIRLAMA SERVİSİ İHTİYACI İÇİN 2 ADET
SIYIRICI SİSTEMLİ MANYETİK DEDEKTÖR TEMİN VE TESLİMİ İŞİ
YAPILACAKTIR.
SEAŞ SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Sıyırıcı sistemli manyetik dedektör konulması işi açık ihale ile kapalı zarf usulü yapılacaktır.
1 -İdarenin
a) Adresi :SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
SOMA/MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası :0 236 613 19 83-612 84 49-613 26 27
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr
2- İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Sıyırıcı sistemli manyetik dedektör (2 ADET )
b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
c) İşin Süresi : Sözleşme İmza Tarihine Müteakip 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.
d) Dosya Numarası : YAT SEAS 14/87 2014/98093
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati : 11.09.2014 Perşembe Günü saat 15:00
c) Teslim Yeri : SEAŞ Genel Müdürlüğü
4- İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle
bilir ve “100,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak
isteyenler, posta masrafı hariç 100.00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb.
TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da
kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
5- Teklifler 11.09.2014 Perşembe Günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.
6- İstekliler Tekliflerini birim bedel TL üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
7- İstekli teklif tutarının 50.000,00 TL’yi geçmesi halinde en az %3’ü oranında geçici teminat
verecektir.
8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
8.1. Bu ihaleye işin tamamı için teklif verilecektir.
8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.
9- İhaleye katılacak firmalar son beş yıl içinde kesin kabul işlemi tamamlanan yurt içinde ve
yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale
konusu iş veya benzer işlere ait teklif edilen tutarın %30’u tutarında iş deneyim belgesini
tekliflerinde sunacaktır.
Benzer işler: İhale girecek firmalar daha önce enerji santrallerinde veya maden ocaklarında
kömür işleme, kırma, eleme, taşıma, yükleme, boşalma sistemlerinde bakım onarım veya
rehabilitasyon işleri ya da dedektörlü kontrol üniteleri veya metal tutucu seperatörlerin imalatı
veya bakım ve onarımı veya alış, satış ve montajını yaptığını gösterir belgeleri (sözleşme, fatura, vb) teklif ekinde verecektir.
9.1 İstekliler teklif ettikleri dedektör sistemin ve sıyırıcıların bantlar üzerinde montaj yerlerini
belirten taslak projelerini tekliflerine ekleyeceklerdir.
9.2. Teklif verecek firmalar, teklif ettikleri metal dedektör sistemlerinin çalışma prensibi,
teknik özelliklerini ayrıntılı olarak açıklayacaklar , bant üzerindeki dedektör ve sıyırıcı/ yönlendirici sistemi ve gerekli yerleşim ölçülerini ihtiva eden bir resmi ve ilgili broşür
ve katalogları da teklif dosyalarına ekleyeceklerdir.
10. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

error: Content is protected !!