Soma Karaelmas Gazetesi

resim yükle

SEAŞ Soma Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş.

1.564 views
22 Ağustos 2014 - 7:38
SEAŞ Soma Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş.

SEAŞ SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KÖMÜR PARK MAKİNELERİNİN REHABİLİTASYONU
ALINACAKTIR.

Kömür Park Makinelerinin Rehabilitasyonu işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın
alınacaktır.
1 – İdarenin
a) Adresi :SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83-612 84 49-613 26 27
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr
2-İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı :8 adet Kömür Park Makinelerinin Rehabilitasyonu.
b) Yapılacağı Yer : Kömür Park Sahası
c) İşin Süresi : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
d) Dos.No :YAT SEAS 14/78 2014/98368
3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer :SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati :10.09.2014 Çarşamba günü saat 15:00
c) Teslim Yeri : Kömür Park Sahası
4- ihale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100.00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 100.00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5- Teklifler 10.09.2014 Çarşamba günü saat 15:00’e kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.
6- İstekliler Tekliflerini, TL/Adet üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
7- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
8.1. Bu ihale kısmi teklife kapalıdır.
8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.
8.4. İş Bitirme Belgesi: TEKLİFÇİLER, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlere ait teklif edilen tutarın %30’u tutarında iş deneyim belgesini tekliflerinde sunacaktır. İş deneyim belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Benzer iş olarak Termik santral, demir çelik fabrikaları, taş ve maden ocakları veya eş değer sanayi kuruluşlarında endüstriyel makinelerinin en az 1000 I/O’luk PLC Kontrollü hidromekanik ve mekatronik sistemlerinin rehabilitasyonu veya imalat ve montajının yapıldığı işler ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.
İhale girecek firmalar min Ø3500 mm döner tabla dişli grubu imalatı veya bakım-onarımı
veya alış-satış veya montajı yaptığını ya da bu işi yaptıracağı firmanın aynı işlerle ilgili deneyimini gösterir belgeleri ( sözleşme, fatura… vb) teklif ekinde verecektir.
10- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

error: Content is protected !!