Soma Karaelmas Gazetesi

Öğretmenler Rotasyona Ne Diyor?

Öğretmenler Rotasyona Ne Diyor?
1.477 views
19 Kasım 2014 - 8:56

Soma Eğitim Bir Sen Başkanı Ahmet AÇAR:  Torba  yasayla   Milli eğitim Temel Kanununun 43. Maddesine eklenen ve Eğitim camiasını yakından ilgilendiren ‘Öğretmenlerin hizmet süreleri ve/veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir’ maddesiyle, öğretmene rotasyonun kanunî dayanağı da oluşturulmuştur. Bundan sonraki aşamada rotasyonun şekliyle ilgili yönetmelik düzenlenecektir. Düzenlenecek olan yönetmeliğinin eğitim camiasının görüşleri istikametinde şekillenmesi için ; Öğretmenlerimizin  Rotasyon Uygulaması ile ilgili düşüncelerini almak amacıyla hazırlanan bu anket çalışmasının sonuçlarını Sendikamız aracılığıyla Bakanlığımıza Rapor halinde ileteceğiz. Soma’da görev yapan yaklaşık 1100 öğretmenden 591 öğretmenimizin katılımıyla gerçekleşen rotasyon anketimizin  sonuçlarını  kamuoyuna açıklıyoruz .dedi

Katılımcıların %39,47’si Eğitim Bir Sen, %16,99’u Türk Eğitim Sen,%6,9’u Eğitim Sen,%10,80’i ise diğer sendikalar ve sendikasız öğretmenlerden oluşmaktadır.

Rotasyon şekli nasıl olmalıdır?  sorusuna %64,25’i ilçe içi olmalıdır cevabını verirken,%13,98’i eğitim bölgeleri arasında,%8,5’iller arası ve %7,08’i ilçeler arası olması cevabını vermiştir.

Rotasyon süresi ne olmalıdır?  sorusuna %43,89’u 12 yıl,%27,79’u 8 yıl%17,88’i 10 yıl%5,31’i 4 yıl cevabını vermiştir.

Rotasyonun eğitime katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna%54,27 si olumlu bulurken%45,73’ü olumsuz bulmaktadır.

Eşinizin mesleği nedir?  sorusuna %41,59’u öğretmen%17,35’i diğer kurumlarda memur%16,99’u ev hanımı%5,31’i  ise ticaretle uğraşıyor cevabını vermiştir.

İlçe içinde gideceği okul bulunmayan meslek dersi öğretmenleri rotasyondan muaf tutulmalı mı? sorusuna,katılımcıların;%58,58’i muaf tutulmalı%34,69’u muaf tutulmamalı cevabını vermiştir.Katılımcıların %6,73’ü ise cevap vermemiştir.

Getirilecek rotasyonun aile bütünlüğünü etkileyeceğini düşünüyor musunuz? sorusuna%66,9’u evet cevabını verirken%30,27’si hayır cevabını vermiştir.%3,83’ü ise cevap vermemiştir.

Çalıştığınız kurumdan memnun musunuz? sorusuna katılımcıların%92,92’si evet memnunum%4,42’si hayır memnun değilim cevabını vermiş olup%2,66’sı ise cevap vermemiştir.

Katılımcıların branşlarına göre dağılımı ise%45,52’si kültür dersi öğretmeni%26,9’u anasınıfı ve sınıf öğretmeni%11’i meslek dersi öğretmeni%6,26’sı ise özel eğitim ve rehber öğretmenidir.

Son olarak anketimizde sorduğumuz Çalıştığınız kurumun şehir merkezine göre konumu nedir? sorusuna ise%48,56’sı merkez%30,12’si merkeze yakın%9,14’ü merkeze uzak%5,75’i ise köy cevabını vermiştir.

Bu anketin sonuçlarına baktığımızda öğretmenlerimizin ;

Rotasyon konusunda olmazsa olmazı  rotasyonun  ilçe  içinde  yapılması ,Rotasyon süresinin    12 yıl  olması ve Meslek dersi öğretmenlerinin rotasyondan  muaf tutulması   gerektiğini  düşündüğü görülmüştür.Ayrıca bu Anketimiz  Öğretmenlerimizin büyük çoğunluğunun  çalıştıkları kurumdan memnun olduğunu ,Aile bütünlüğünü  önemsediğini bunun yanında rotasyonun   eğitime olumlu yansıyacağı  cevabını vererek Eğitimi de önemsediklerini göstermektedir.dedi .Anket uygulamasında görev alan sendika yönetimine ,sendika okul temsilcilerine ve Ankete katılan tüm Öğretmenlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ahmet AÇAR

Soma Eğitim Bir Sen Başkanı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

error: Content is protected !!