https://www.somakaraelmas.com/modern-pazaryeri-projesi-hazirlaniyor.html
https://www.somakaraelmas.com/istanbul-sozlesmesi-kirmizi-cizgimizdir.html
https://www.somakaraelmas.com/cinayet-degil-vahsettttttt.html
https://www.somakaraelmas.com/kadin-toplumun-temelidir.html
https://www.somakaraelmas.com/girisimcilikte-kadin-gucu-fuari.html
https://www.somakaraelmas.com/ilk-kadin-muhtara-ziyaret.html
https://www.somakaraelmas.com/200-kadin-kahvaltida-bulustu.html
https://www.somakaraelmas.com/kadin-kollarinda-emel-ozdemir-donemi.html
https://www.somakaraelmas.com/esnaf-odasindan-kadin-uyelere-ziyaret.html
https://www.somakaraelmas.com/siddetsiz-bir-toplum-adalet-esitlik-ve-baris-icin-diren-kadin.html
https://www.somakaraelmas.com/kadin-dogum-uzmanimiz-gecici-gorevle-geliyor.html
https://www.somakaraelmas.com/kadin-isciler-topraga-verildi.html
https://www.somakaraelmas.com/somali-kadinlar-ciftciler-gununu-kutlandi.html
https://www.somakaraelmas.com/kesk-kadinlar-gununu-kutladi.html
https://www.somakaraelmas.com/kadinlar-sozlesmeye-sahip-cikiyor.html

Soma Karaelmas Gazetesi

Nostalji Bir Belediye Meclis Toplantısı 3.

Nostalji Bir Belediye Meclis Toplantısı 3.
1.690 views
09 Mart 2015 - 8:56

Bld. Bşk. Nazım USULOĞLU: Muhterem arkadaşlar, her iki dosyada mevcut yazılar ve dilekçeler bu meclis huzurunda okundu. Her iki dosyanın bütçe komisyonunda incelenmek ve gerekli işlemin yapılması için komisyona havalesini talep ediyorum.

Her iki dosyada mevcut 24 adet dilekçe ve yazılar meclisin ittifakıyla bütçe komisyonuna havalesi kabul edildi. Buna müteakip Bld. Meclis üyelerinden Süleyman Göllükçü’nün 01.02.1964 tarihli ve 5 maddeyi ihtiva eden yazılı tahsisi Bld. Bşk. ına tevdi edildi. Bu taktirde Belediye gelirlerinin artırılması için dışarıdan gelen sergicilerin kaza halkı kazancının % 80’ini çektiği Turizm Bakanlığı bütçesinden yardım alıyor. İlçemizde turizmin gelişmesinin temini, temizlik işlerinin layıkıyla yapılması, ruhsatsız inşaatlara meydan verilmemesi, plansız inşaatların mesullüsüne ait olduğu ve buna benzer yapılması imkân dışı bulunan talepleri muhtevi takrir okundu. Bu takririn gündeme alınıp alınmaması hususu reye arz edildi. Mecliste bulunan üyelerin çokluğu ile Süleyman Göllükçü’nün olduğu takrir, oylama neticesinde gündeme alınması hususu rededildi.

Bld. Bşk. Nazım USULOĞLU: Arkadaşlar bugün için mecliste gündeme alınacak ve gündemde konuşulacak bir maddede mevcut değildir. Şimdi meclis arkadaşlarımın dilek ve temennilerini yapmalarını istirham edeceğim. Yalnız her üye usulen söz istesin ve söz verilen arkadaşın sıra ile dilek ve temennide bulunmasını rica ediyorum.

Adem ÖNCÜ: (Söz İstedi) Arkadaşlar 1. maddede uzun yıllardan beri ihmal edilmiş bulunan Samsacı Mahallesi’nin yollarının yapılması, su yolları bozul olanlarının elden geçirilmesi ve bu meyanda mahallatına temizliğine çok önem verilmesini, 2. dileğim de Bld. Bşk. nın maaşı bugün kü hayat şartlarına göre azdır. Belediye Reisi’nin maaşına biraz zam yapılmasını, zam yapmak mümkün değilse burada misafirlere riyaset olarak ikram etmiş olduğu kahvenin parası bütçeden verilsin. Bu konunun mümkün olması, zam yapılması icab eder. Bu kadar az para ile çalışılamaz, dileğim bundan ibarettir.

Bld. Bşk. Nazım USULOĞLU: Efendim özür dilerim. Adem Öncü arkadaşımız bu temenniyi bizzat kendisi yapmıştır. Bundan benim hiçbir haberim olmadığı gibi hatta böyle bir talepte bulunmak dahi istemezdim. Tekrar özür dilerim.

Halil KEÇECİ: Arkadaşlar şehir imar planı tamamlanmış ise şehrin her gün büyüyen durumu göz önüne alınarak imar yollarının açılmasını ve şehrin bu şekilde gelişmesini temenni ederim.

Muzaffer SEZGİN: Bütçe komisyonuna seçilen arkadaşlarımdan en büyük istirhamım Soma’mıza yapılacak işlerden en mühim olanı bir sanayi çarşısının tesisi bakımına gidilmesi ve bir de memleketimizin çok eskiden beri kullanılmakta olan mezarlığının kapatılarak yeni bir mezarlığın temini hususunda bütçede azami gayret göstermelerini bilhassa rica ederim. Temennim bundan ibarettir.

Emin Ali ÖZGÜR: Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki memleketimizde yeşil saha denilen bir şey yoktur. Yeşil sahaların bir an evvel ele alınmasını istirham ederim.

Zühtü ÇOK: Efendim benim de bir maruzatım vardır. Çarşının ve bilhassa Yeni Çarşı’nın yol kenarlarının ağaçlandırılmasını istirham ediyorum.

Ali Nazmi GÜNTAY: Mühim Olan ve kısa bulunan kanalizasyonların yapılması ön plana alınması için bütçe komisyonundan bilhassa rica ederim.

Cemal TÜRKOĞLU: Arkadaşlar Çarşamba günleri diğer kazalardan gelen esnaflardan toplanan sergi parasının çok az olduğunu, 15 m. yere sergi yapılıyor. Kanuni hat tam anlamıyla tatbik edilmiyor. Sergiler için kabul ise metrekaresi 5 lira olsun ve ayaklarını bu suretle kesmiş oluruz.

Abduş DUYGUN: Sergiciler güzel yerlerde kaldığımız müddetçe iyi alıyorduk fakat şimdi alamıyoruz derler. Yani sergiciler iyi yerlerden kalktıkları için kazançlarının azaldığına sızlanırlar.

Rıza YASAV: Bendeniz şehir garajının ışıklandırılmasının teminini ve temizlik işlerinin bakımı noksandır. Buna da önem verilmesini, bütçede imkan varsa bir sağlık memuru ve bir de veteriner sağlık memuru kadrosunun ihdasını rica ederim.

Halil UYGUNOĞLU: Geceleri dolaştığımızda bütün sokaklarda kamyonlar yola bırakılmış, garaja bakıldığında ise hiçbir vesaitin olmadığı ayrıca madenden gelen kamyonların Rahmi Kiriş Hamamı yanında ki yoldan geçirilmesini yani bu yolun gösterilmesini temenni ederim.

Refik AĞARTAN: Garp Linyitleri beklemesi, mezarlık yanında ki bu yol mahalli ama trafik yolunu buradan vasıtaların geçmesi güçleştirilmektedir. Şehir Garajı işlemez hale geldi. Garp Linyitleri’ne tebligat yapılmasını, bu beklemenin garaja nakil edilmesinin sağlanması iyi olur. Böylelikle garajda faaliyete geçmiş olur. Garajda ki kahvehaneyi de faaliyete geçirmeli ve orada bulunan Jandarmaların da tahliye edilmesi düşünülsün. Benim teklifim budur.

Bir sonra ki haftada aynı konunun devamında aynı köşede buluşmak üzere saygı ve sevgilerimi sunuyor. Sağlıcakla kalın diyorum.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

error: Content is protected !!