beylikdüzü escortfatih escortacıbadem escortanadolu yakası escortaksaray escort

Soma Karaelmas Gazetesi

ResimLink - Resim Yükle

Nostalji Bir Belediye Meclis Toplantısı 2.

Nostalji Bir Belediye Meclis Toplantısı 2.
1.332 views
02 Mart 2015 - 8:16
 1. Belediye Zabıta Amirliği’nin 27.12.1963 tarihli yazıları ile mahalatta ki temizliğin layıkı

veçhile yapılabilmesi için çöp kamyonu mübayaasına ihtiyaç bulunduğu hk.

 1. Yeni Çarşı Sitesi esnaflarının 21.12.1963 tarihli dilekçede imar planında görülen Sabri Gemalmaz verasesine ait binasından geçecek yolun açılması için istimlâk muamelesinin yapılması ve istimlâk edilecek yer için bütçeye tahsisat vaz’i talepleri hk.
 2. Namazgâh Mah. Muhtarı Hüseyin Kaçan tarafından 23.12.1963 tarihinde verilmiş dilekçeye 80 vatandaş imza koymuş olup, dilekçe muhteviyatı Namazgâh Mah. Değirmendere Sok. ki ortaokulun önünden spor sahasına kadar olan kısmın istimlâk edilerek yol açılması isteği hk.
 3. Belediye Fen Memurluğu’nun 31.12.1963 tarih ve 198 sayılı yazıları ile ilköğretim Müdürlüğü’nün vermiş oldukları dilekçe ile Namazgâh Mah. Muhtar ve sakinlerinin vermiş oldukları dilekçe isteklerinin aynı olduğu hk.
 4. Zabıta Amirliği’nin 08.01.1964 tarih ve 29 sayılı yazılarında 01.02.1959 senesinde meclisçe hazırlanan Zabıta Talimatnamesi’nin kifayetsiz olduğu ve yenisinin tanzimi hk.
 5. Soma’yı Koruma ve Yükseltme Derneği Başkanlığı’nın 13.01.1964 tarih ve 4 sayılı yazıları ile yapılmakta olan 1964 yılı Belediye bütçesine miktarı kâfi, geçmiş senelerde olduğu gibi dernek için tahsisat konulması hk.
 6. İlçe Ziraat Teknisyenliği’nin 14.01.1964 tarih ve 23 sayılı yazıları ve bu yazılarına ekli 25

üyeden teşekkül eden Soma İlçesi Ziraat Odası Meclisi’ne seçilen üyelerin isimleri muhtevi liste,yazının mahiyeti itibarıyla, 4801 sayılı Çiftçi Malları Koruma Meclisi’nin 25 üyeden ibaret bulunduğundan bunların tamamının iştiraki suretiyle Kaza Çiftçi Malları Koruma ve Murakabe Heyeti’nin seçilmesi iktiza ettiğinden 06.01.1964 tarihinde oluşan fevkalade toplantıda yalnız ilçe idare heyeti bulunan 7 azasının iştirakiyle seçilen mezkur üyelerin bu emre göre muteber bulunmadığından bahis konusu Koruma Meclisi üyeleri ile murakabe heyeti üyelerinin seçilmesi için bir gün tayin icab ettiği başkan tarafından anlatıldı. Bunun üzerine Çiftçi Malları Koruma Meclisi’ne murakabe heyetinin seçiminin listede isimleri yazılı azalara tebligat yapılmak ve isimleri bildirilen azaların istikametinin temini için adreslerine yazı yazılacağından seçimi 21.Şubat.1964 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.00 de yapılması kabul edildi.

Belediye Başkanı’nın Belediye Meclisi’ni toplantıya daveti 23.01.1964 tarihinde yapılmıştır.

Davetiyeler çıktıktan sonra 4 maddelik ruznamede 16 adet yazı ve dilekçelerden başka 9 adet daha dilekçe ve yazı riyasete verilmiş, bunlarda bütçe ile ilgili bulunduğundan gerek yazılar ve gerekse dilekler okunsun, bunların gündeme ilavesi icap ediyor. Bu hususta söz almak isteyen var mıdır? Yani bu kalemde belirtilen yazı ve dilekler gündeme alınıp alınmaması hususunda konuşmak isteyen varsa buyursun. Bunun üzerine mevcut azalar dilekçe ve yazıların gündeme alınmasını ve sırasıyla okunmasını kabul ettiler.

 1. Belediye Veterinerlik vekilliğini yapan Hükümet Veterinerliği’nin 24.Ocak.1964 tarih ve 670 sayılı yazıları ile mezbahada bulunan iki kesicinin yeterli olmadığından bahisle 1964 yılı bir kesici ilavesiyle üç kesiciye iblağını talep etmiş olduğu anlaşıldı.
 2. Özel İdare 09.05.1963 tarih ve acele ifadeli emirlerinde ve bu emirlerine ekli İçişleri

Bakanlığı’nın 24.Nisan.1963 gün ve 8130 sayılı emirlerine ekli ön projeler gereğince belediyemizin 1964 yılında yapacağı işlerin 500 lirayı aşmak üzere gönderilen cetvelde ki üç kalem icraatı yapılması hk. olduğu anlaşıldı.

 1. Belediye odacısı Emine Bayraktar’ın maaşına zam isteği hakkında ki 31.01.1964 tarihli dilekçesi olduğu anlaşıldı.
 2. Fen Dairesi’nde kâtip olarak yevmiyeli çalıştırılmakta olan Cevdet Erdemir’in kadroya dâhil edilmesi hakkında ki dilekçesi olduğu görüldü.
 3. Emin YERCE’nin (Samsacı Mahallesi) garaj altında ki saha içerisinde açılan imar yolu üzerine

isabet eden sulama olarak kullanılan su kuyusunun istimlâkinin talep ettiği anlaşıldı.

 1. Yine yukarıda 3. maddede zikredilen İstasyon Mahallesinde Mehmet Uysal’ın tarlası kenarında ki

hendeğin (sel sularından kurtarılması için) istimlâki mevzuu olduğu anlaşıldı.

 1. Soma Hükümet Veterinerliği’nin 27.Ocak.1964 tarih ve 42-670 sayılı yazıları ile Belediye

mezbahasına geceleri kasapların teslim ettikleri hayvanları muhafaza etmek üzere bir bekçi kadrosunun ihdası hk. olduğu anlaşıldı.

 1. İlçede mevcut üç sinemacının imzasını hami 27.01.1964 tarih ve 964/ 3 sayılı kayda yerli ve yabancı filmlerden alınan resmin indirilmesi hk. olduğu anlaşıldı.

Bir sonra ki haftada aynı konunun devamında aynı köşede buluşmak üzere saygı ve sevgilerimi sunuyor.

Sağlıcakla kalın diyorum.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

error: Content is protected !!
yeni mp3ler