beylikdüzü escortfatih escortacıbadem escortanadolu yakası escortaksaray escort

Soma Karaelmas Gazetesi

KOLİN, 2018 Ocak ayında proje bitirmeyi hedefliyor.

KOLİN, 2018 Ocak ayında proje bitirmeyi hedefliyor.
3.095 views
02 Aralık 2016 - 9:03

Türkpiyale ve Kayrakaltı Mahalleleri civarında yapımına başlanan Kolin Termik Santrali inşaatı hızla ilerleyişini sürdürüyor.

 

Baca seviyesi 210 metreye ulaşan santralin 2 Ünite çalışmaları aynı anda devam ediyor.

Yaklaşık 2070 kişiye istihdam sağlayan Kolin, 2018 Ocak ayında proje bitirmeyi hedefliyor.

Basın Mensupları ile bir araya gelen Kolin Termik Santral Proje Koordinatörü Bahadır Oral, projenin yeri, projenin tanımı, projenin amacı, iş ve ekipman gücü, proje ilerlemeleri ve imalat faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

 

 

Basın Toplantısına Hidrojen A.Ş Kurumsal İşler Koordinatörü Tayfun Seyhan ve  Deniş Maden İşletme Müdürü Bilal Kul’da katıldı.

Santral hakkında geniş bilgiler veren Kolin Termik Santral Proje Koordinatörü Bahadır Oral, “İşletme ruhsatlı kömür sahaları içerisinde 2 x 255 MWm kurulu gücünde yerli kömüre dayalı Soma Kolin Termik Santrali, Kül Depolama Sahası, Kömür Ocakları, II(A) Grubu Kalker Ocağı, Su Temini Projesi planlanmaktadır. Santral alanı, Soma İlçesi’nin kuşuçuşu 18 km kuzeydoğusunda, Türkpiyale Köyü’nün 350 m doğusunda, Kayrakaltı Köyü’nün 700 m güney-güneybatısında, Bozarmut Köyü’nün 1,2 km batısında planlanmaktadır” dedi.

Oral, “Soma Kolin Termik Santrali iki üniteli; 2 x 255 MWm kurulu gücünde yerli kömüre dayalı Termik Santral Projesi’dir. Tesiste yakıt olarak yerli kömür (linyit) kullanılacaktır.  Tesiste kullanılacak kömür; yatırımcı firmanın Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) ile yapılan rodövans anlaşması çerçevesinde linyit çıkartma hakkı elde edilmiş olduğu İR: 34714 (Eski İR:4168) ve İR: 20064739 no.lu sahalarından temin edilecektir. Santral alanı 829.422 m2 dir. Sahanın 729.282 m2’si yatırımcı firmanın kendisine ait tapulu arazisidir. Proje kapsamındaz Tesiste kullanılacak kömür; İR: 34714 (Eski İR:4168) ile İR: 20064739 ruhsat no.lu kömür sahalarında işletilecek olan 4 adet ocaktan (Deniş 2 Kömür Ocağı, Evciler Kömür Ocağı, Türkpiyale Kömür Ocağı ve Kozluören Kömür Ocağı) temin edilecektir.Baca gazında kükürdü gidermek için proje kapsamında kireç taşı ocağı işletilecek olup gerektiğinde piyasadan satın alma yolu ile de temin edilebilecektir

Santralde kömürün yanması sonucu oluşacak uçucu küllerin ve cürufun depolanması amacıyla 1 adet kül depolama sahası projelendirilmiştir. Proses sularının temini amacıyla proje kapsamında iki adet gölet (Kozluören ve Asar Göletleri) yapılması planlanmaktadır.

Soma Kolin Termik Santrali’nin işletilmesiyle birlikte yıllık üretilecek elektrik enerji miktarı brüt 3.621.000.000 kWh/yıl (3.621 GWh) mertebesinde olacaktır.

Soma Kolin Termik Santrali dünyanın en ileri teknolojileri kullanılarak yine en üst düzey firmalar tarafından gerçekleştirilecektir.

Ana Müteahhit : HEI Harbin Electric International, (Çin) Kazan Tedarikçisi: Foster Wheeler (ABD, Finlandiya, Çin) Türbin-Jeneratör Tedarikcisi : Siemens A.G. (Almanya) Baca Gazı Arıtma Sistemleri : Foster Wheeler (ABD, Almanya, Çin) Mühendislik Enstitüsü : SNPDRI (Çin Devleti Nükleer Santral Araştırma ve  Geliştirme Dizayn Enstitüsü)

Yapım İşleri: Kolin İnşaat A.Ş. Tesiste kullanılacak kömür; yatırımcı firmanın Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) ile yapılan rodövans  anlaşması çerçevesinde linyit çıkartma hakkı elde edilmiş olduğu İR: 34714 (Eski İR:4168) ve İR: 20064739 no.lu sahalarından temin edilecektir. Kazan besleme suyu (make-up) , soğutma suyu ve diğer proses suları Kozluören ve Asar Göletlerinden temin edilecektir.

Baca Gazı Desülfürizasyonu için kullanılacak olan kireçtaşı; proje kapsamında işletilmesi planlanan kireçtaşı ocağından veya gerektiğinde piyasadan satın alma yolu ile temin edilecektir.

Santralde kömür yakma teknolojisi olarak “Akışkan Yatak Teknolojisi” kullanılacaktır. Bu teknoloji, Türkiye kömürleri için çevreci, temiz, en uygun ve en ileri kömür yakma teknolojisi olarak kabul görmektedir.

Bu teknolojide yüksek yanma verimi gerçekleşmekte olup, yanma sonucu düşük kükürt dioksit ve düşük azot oksit emisyonları ve çevresel açıdan güvenli kül atığı oluşmaktadır.

Bu teknolojide, kazana kireçtaşı eklemek suretiyle kükürt dioksit, yüksek yanma verimi ile de azot oksit giderimi sağlanmaktadır.

Baca gazı desülfürizasyon sisteminde dünyadaki en son teknoloji seçilmiş olup, halihazırda Avrupa’da ve Türkiye’de geçerli olan emisyon değerlerini karşılamaktadır. Aynı zamanda      2020 senesine doğru Avrupa’da yürürlüğe girmesi muhtemel yeni emisyon değerlerini de sağlayabilecek düzeydedir.Ülkemizde ilk defa 3 aşamalı ve dolaşımlı akışkan yatak desülfürizasyon ünitesi olacak bir sistem seçilmiştir.Önce iri taneleri tutmak için elektrostatik filtre sistemi, arkasında dolaşımlı akışkan yatak desülfürizasyon ünitesi ve sonrasında toz tucucu filtreler ile Türkiye ve Avrupa normlarına uygun emisyondaki baca gazı atmosfere salınacaktır.

Avrupa Birliğinin muhtemel 2020 yılında aşağı çekeceği emisyon oranlarını dahi mevcut konfigürasyonla sağlayan bu sistemler, Foster Wheeler Almanya tarafından dizayn edilecek ve Avrupa ve Çin’de imal edilecektir.

Kömürün yanması sonucu oluşacak küller “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre dizayn edilecek depolama alanına boru tipi konveyörlerle  taşınacaktır. Kül depolama sahasına getirilen kül, nemlendirilerek tozuması önlenecektir.

Proje ile birlikte, Yörede istihdam imkanın yaratılması, Türkiye’nin dış kaynaklara olan bağımlılığının azaltılması, Cari açığın azaltılması,Sanayi tesislerine sağlıklı ve sürekli enerjinin sağlanması, Elektriğin daha ekonomik olarak üretilmesi,Türkiye’nin güvenilir enerji ihtiyacının karşılanması, amaçlanmaktadır. Bu dönemde çalışan sayısı 2000-2500 kişi olacaktır. İşletme döneminde yardımcı hizmetler ile birlikte çalışan sayısı 300 kişi olacaktır.

Santral ana binasının çelik konstrüksiyon yapıları Kazan-1, Kazan-2 ve türbin yapıları için inşaat çalışmaları devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Kazan-1 ve Kazan-2 basınçlı kısımlar, ön montaj ve montajları devam etmekte olduğunu belirte Oral, “ Santral ana binasını oluşturacak çelik konstrüksiyon parçalarının ve basınçlı kısımların yurt dışından alana nakliyesi devam etmektedir. Beton duvar üzerine tel çit ve dikenli tel çekim çalışmaları tamamlanmıştır. Kül siloları kaba inşaatı devam etmektedir. Su Hazırlama (Demineralizasyon Ünitesi,  Laboratuvar Binası, Kimyasal Depo Binası, Ham Su Havuzu) üniteleri inşası devam etmektedir. Soğutma sistemi ve kulelerinin inşasına devam edilmektedir.T/G Pedestal inşaatları devam etmektedir. Şalt sahasında temel çalışmaları tamamlanmış ve sahayı oluşturan ekipmanların montajına başlanmıştır. CHP Kompleksi Binası ve Komprasör Binası İnşaatı devam etmektedir.

Soğutma suyu Binaları ve Türbin Binası arasındaki CTP boru montajları, yastıklama ve gömlekleme çalışmaları devam etmektedir. Santralde üretilecek olan elektik enerjisini iletecek olan iletim hattı inşasına başlanmıştır.Bacada kaba inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. Baca kotu 203 metreye ulaşmıştır.  Baca içine yapılacak olan platformlar ve Gaz Kanalı malzemelerinin üretimleri devam etmektedir. Çalışmalar hızla devam etmektedir.

Kömür Park sahasında inşaat çalışmaları başlamış ve devam etmektedir.

Sıyırma kazıları devam etmektedir.Temel kazı, beton ve betonarme çalışmaları devam etmektedir.Kozluören Göleti ulaşım yolu, ulaşım yolu üzerindeki sanat yapıları inşaatları tamamlanmıştır. Gölet ulaşım yolu sathi kaplama tamamlanmıştır.

Derivasyon tüneli çıkış ve giriş ağzından kazı çalışmaları ve gölet aksı çalışmaları devam etmektedir. Enjeksiyon çalışmaları devam etmektedir. Asar Göleti sondaj çalışmaları devam etmektedir. Derivasyon tüneli çıkış portal kazı çalışmaları devam etmektedir.

Derivasyon tüneli giriş ve çıkış kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Derivasyon tüneli beton ve betonarme çalışmaları devam etmektedir. Asar göleti ulaşım yolları çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Deniş Maden Sahasında şantiye alanı kurulumu, yol yapımı ve mobilizasyon çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir dile getiren Kolin Termik Santral Proje Koordinatörü Bahadır Oral, “Madencilik faaliyetlerine başlanmış olup yapılan çalışmalar santral inşaatı ter minine paralel olarak maden ocağının hazırlığı niteliğinde devam etmektedir. Bu süreçte üretilen kömürler oluşturulan stok alanında stoklanmaktadır. Stoklanan kömürün üstü kil tabakası ile kaplanmaktadır. Kül Depolama Alanı projelendirme çalışmaları devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.Soma kömürü fiyatları

error: Content is protected !!
yeni mp3ler