Soma Karaelmas Gazetesi

ELİ’ye Giren 237 Kişi Sendika İle Tanıştı

ELİ’ye Giren 237 Kişi Sendika İle Tanıştı
2.277 views
17 Ocak 2014 - 8:02

Ege Linyitleri İşletmesi tarafından yapılan sınavlar sonucu işe girmeye hak kazanan 237 ELİ işçisi için 3 günlük eğitim süreci başladı. Eğitimin ilk gününde işe girenler Sendika yönetimi ve temsilcileri ile tanışarak hakları hakkında detaylı bilgi aldılar.
Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi’nde başlayan eğitimlerin ilk gününde Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi Başkanı Tamer Küçükgençay, sendika yöneticilerini tanıtarak sendika faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Günlük ücretler ve kazanılan hakları hakkında detaylı açıklama yapan Küçükgençay,  “Ağır bir iş kolu olan madenciliği meslek olarak seçtiniz. Aranızda 31 bayan işçimizde var. Bayanların  madenciliğin zorluklarına rağmen bu iş kolunu  tercih etmeleri de sevindirici bir durum. Aranızda bazıları daha önce farklı iş kollarında çalışmış olabilir. Onlar tabiki tecrübelidir ama, bir çoğunuzun ilk iş yeri  tecrübesi olacaktır.
İnsan ne iş yaparsa yapsın en iyisini yapmalıdır. Disiplinden taviz vermemeli ki istenmeyen kazalar yaşanmasın. Ben hepinize yeni işiniz hayırlı olsun diyorum.
Değerli arkadaşlar;
Sizler ülkemizin en güzide kuruluşlarından birisinde, enerji sektörünün can damarlarından olan T.K.İ. Ege Linyitleri İşletmesinde işe başladınız.
Ülkemizde kamu işletmelerini  küçültme  politikaları nedeniyle, her  geçen  gün  kamu  işletmesi sayısı  ve  bu işletmelerde  çalışan  sayısı  azalıyor.
Ülkemizin en önemli kömür havzalarından birisine sahip olan  Ege Linyitleri Müessesesi ülkemiz enerji sektörünün gözbebeği bir işletmemizdir.
Sizler şanslısınız çünkü ; Hem kamu yani  KİT işçileri oldunuz,  hem de  üretimine  devam  etmesi  için  her  şeyi yaptığımız  E.L.İ.’ nin işçisi oldunuz.
Değerli kardeşlerim;
Ülkemizde  işçiler,  sendikal   örgütlülük  çatısı  altına girebilmek için çok büyük mücadeleler  veriyor. Bu mücadelede, çok büyük fedakarlıklarda bulunuyor. İşten atılmak dahil bir dizi haksızlığa uğruyorlar.
Sizler, sizden önce verilen mücadelelerde kazanılan çok önemli  bir  haktan yararlanacaksınız.  Bu hakkın elde edilmesinde  çaba  sarfedenleri, mücadele edenleri minnetle anıyoruz.  Onlar bu hakları kazandılar.
Biz de, sizlerle beraber  üyesi olduğunuz,  Türkiye  Maden İşçileri  Sendikası  ailesi  olarak  birlikte  bu  hakları  koruyup geliştirme,  gelecek kuşaklara daha gelişmiş biçimde aktarma mücadelesi vereceğiz.
Sevgili arkadaşlar;
E.L.İ.’de işe başlayarak Şube Başkanlığını yapmaktan onur,  gurur  duyduğum  Türkiye Maden İşçileri Sendikası gibi, ülkenin  dört  bir  yanında  madenlerde  örgütlü, işkolunda  en fazla  üyeye  sahip,  27 bin üyeye  sahip  bir  sendikal  aileye  de katılmış oldunuz.
Aynı  zamanda  13 bin  üyeli  Soma Şubemizin de bir üyesi oldunuz. Türkiye’nin  en geniş  tabanlı işçi  konfederasyonunun, TÜRK-iŞ ‘in de bir üyesi oldunuz.  Sizler  sendikamız  çatısı altında, bulunduğunuz  yerden  bir işçi, emekçi olarak dünyaya bakmayı öğreneceksiz. Biz buna işçi bilinci ,sınıf bilinci diyoruz.
Sendikamız tarafından gerçekleştirilecek eğitimlerle, demokratik hak arayışlarıyla bu bakış açısına, bu bilince sahip olacaksınız.
Değerli arkadaşlar;
Sendikalar, işçilerin  ekonomi  örgütleri  olarak  üyelerinin çıkarlarını  korumaya  ve  geliştirmeye  çalışırken,  sağlıklı  ve güvenli  bir  çalışma  ortamında  çalışmalarını,  iş  ve  gelir güvenceleriyle  korunmalarını, ayrımcılıktan  uzak  toplumsal bir yaşam  sürdürmelerini,  eşitlik ve sosyal adalet kurallarına bağlı olarak yaşamalarını da amaçlar.
Sendikalar bunu yaparken üyeleriyle yani işçilerle yaparlar. Çünkü; Sendika İşçi , İşçi Sendika demektir.
Yani siz;  Türkiye Maden-İş,   Türkiye Maden-İş ise, siz demeksiniz.
Sizleri  temsil  eden  bizler;  Sizler  yanımızda  bizlerle birlikteyseniz  sizleri  güçlü  temsil eder, sizin hakkınızı korurken  geliştirirken daha güçlü ve kararlı oluruz.
Sendikalar işçilerin dayanışma örgütleridir.
Artık  Türkiye  Maden  İşçileri  Sendikası’nın birer üyesi olarak sadece hak aramada değil  kederde,  tasada  ve  sevinçte  de hep beraber olacağız.
Değerli arkadaşlar;
Girmiş  olduğunuz  E.L.İ. Müessesesi  kamu  eli ile Açık  Ocak üretimi  gerçekleşmektedir. Kiminiz  Kontrol Şube, kiminiz  Deniş Bölgelerinde,  kiminiz  Eynez  Panosunda, kiminiz  Sarıkaya  ve  A- panolarında çalışacaksınız ve Açık Ocaklar üretimine katkı sağlayacaksınız.
İşletmemiz  Açık  Ocaklarında  ve Rödevanslı  özel  sektör yer  altı  işletmelerinde  yılda  15 milyon  ton  tüvanan  kömür üretmektedir.
Bu  kömürün 3,680  bin  tonunu  piyasaya ve 990 M Watt Termik  Santrale  vermektedir. Bu yapmış olduğu üretimle bağlı olduğu  T.K.İ.’nin  %50  civarında  piyasaya  verdiği  kömürü üretmektedir.
Siz  kamu  işçilerinin  yanında  E.L.İ.  bünyesinde  1700 kadarda  taşeron  işçisi çalışmaktadır. Yine E.L.İ. Müessesesine bağlı  yer altı sahalarında  üretim  yapan İmbat ve Soma Kömürlerinde  çalışan  11 bin  işçimize  istihdam sağlamaktadır. Bu durum Soma’mız için gurur veren bir tablodur.
Değerli arkadaşlar;
Şubemiz bu büyük firmalarda da  örgütlüdür. Soma‘mız da 1950’den  bu  yana  Sendika vardır. Kurucuları ve emeği geçen herkesi  saygıyla  anıyorum.
Şubemiz  E.L.İ.,  İmbat, Soma Kömürleri,  Koza ve Uyar Madenlerinde  örgütlüdür. 13 bine  yaklaşan  üyemize Genel Merkezinde  desteği ile 5 yönetim, 35 temsilci ile sorunlarının çözümünde yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Değerli arkadaşlar;
Soma  Şubesinin  çeşitli organlarında  yıllarca  çalışmış iki  arkadaşımızda Genel Merkezde görev yapmaktadır.  Genel Sekreter Sayın; Vedat ÜNAL,  Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Sayın; Hasan Hüseyin YILDIZ. Bu arkadaşlarımızda sizlerin ve iş yerlerinin sorunlarında elinden geleni yapmaktadır.
Arkadaşlar, Şube olarak birinci görevimiz  E.L.İ. ‘nin Açık Ocak  üretimine  devam  etmesini  sağlamaktır. Yani sizin kamuda  çalışmaya  devam  etmenizi sağlarken  E.L.İ. ‘ye girme umudu taşıyanları da ileriki yıllarda işe aldırabilmektir.
Gerçek olan işinizin siz emekli oluncaya kadar kamu elinde kalmasıdır.  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine  uygun çalışmanızdır. Bunu sağladığımız  sürece  Şubemiz  başarılıdır.  Bunuda her zaman  birlikte  sağlayacağımızı  unutmayalım.
Yakında  55 yeni  işçi  alımı da  gerçekleşecektir. E.L.İ.’ye yatırım  yapılmasında,  işçi  alımına  devam  edilmesinde de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
Değerli arkadaşlar;
Toplu  sözleşme  kitapçığımızda  80  madde  ve  diğer kazanılmış hakları göreceksiniz. Girmiş olduğunuz iş yerinizde çalışmalarınızın karşılığı nedir? Sosyal haklarınız nedir?
Ve  uymanız gereken kurallar nelerdir?  bunları  göreceksiniz.
Toplu  iş  sözleşmesi  2 yılda  bir  yapılır.  Şu anda faydalandığınız  kitap  31.12.2014  tarihine  kadar  geçerlidir. Yeni  sözleşmenizde  01.01.2015  tarihinde  başlayacaktır.
Bazı haklarınızı söylemek istiyorum;
Bu sözleşmeden önce;
Yevmiyeleriniz; 1. Grup:  48.55 TL/gün
2. Grup:  47.98 TL/gün
Sözleşmeden sonra;
Yevmiyeleriniz ; 1. Grup:  60.52 TL/gün
2. Grup:  59.99 TL/gün olmuştur.
Sosyal yardımlar;  166.83 TL /aydan
213.70 TL /aya çıkarılmıştır.
Daha önceki  toplu iş sözleşmesinde gece primi istenilen seviyede  değildi.  Onu kaldırıp yerine  vardiya  zammı getirdik.
Bu da fiili çalıştığın günlere verilmek üzere,
08 – 16 vardiyasına = 1.55 TL/gün
16 – 24 vardiyasına = 2.88 TL/gün
24 – 08 vardiyasına = 3.61 TL/gün
Yine ilk  defa  sözleşme kitapçığına, atölye  çalışanlarına atölye  primi  adı  altında 1 TL/gün alınmıştır.
Sendika ücretli izniniz 6 gündür.
Primleriniz  çalıştığınız  güne göre verilir.
Bu durum şoförlerde; Sefer sayısına göre,
Operatörlerde; Çalışma saatine göre,
Kontrol Şube çalışanlarına;  Kömür satışına göre verilir.
Refakatçı izini yılda 15 gün, Anne, baba, eş ve çocuk için geçerli.
İkramiye, yılda  2 tam 4 yarım olarak ödenir.
1 yılı  doldurduğunuzda  19 gün  senelik  izin hakkı kazanırsınız.
Sosyal  yardımlarımız da  şunlardır;
Yemek bedeli,  evlenme yardımı,  doğum yardımı,  ölüm yardımı,  kömür yardımı gibi.
Maaş  aldığınız  banka  size  hak ettiğiniz  promosyonu da  ödeyecektir.
3 Yıllık bir anlaşma yapıldı. Sizler bu haktan anlaşmanın bitimine  kalan 11 aydan faydalanacaksınız.  Şubat maaşınızı aldıktan  sonra  elinize  400,00 TL  civarında  para  geçecek.
Arkadaşlar,  başta da söylediğim gibi bu yardımları tam ve eksiksiz almak zorundayız. Ama en önemlisi girmiş olduğunuz E.L.İ.’nin  Açık Ocaklar üretimine kamu eli ile devam etmesidir. Bu da  sizin  yarınlara  güvenle  bakabilmeniz  demektir.
Arkadaşlar;
Bizler  5  yıllık  bir  Yönetim  Kuruluyuz. Yönetime geldiğimizde üye sayımız 4280 idi, şimdi üye sayımız 13.000.
İzmir’de  eksikliği  her  zaman hissedilen  misafirhanenin açılmasında emeğimiz var. Orada siz üyelerimiz ve yakınlarınız kalıyor.
Aralık  ayı içerisinde, hafta tatillerini  Açık Ocaklarda pazar günü yaptırdık. Bunu sizin sosyal  faaliyetlere  katılım sağlamanız  nedeniyle  istedik.
Toplu  İş  Sözleşmelerini  geliştirmeye  devam edeceğiz. Hepinize kazasız, belasız, sağlıklı çalışmalar dilerken,
E.L.İ.’ den emekli olabilme umudunuzu hep beraber yaşatmak dileğiyle.”
Şimdi size Yönetim Kurulu ve Temsilci Heyetini tanıtmak istiyorum.
ŞUBE YÖNETİM KURULU;
Şube Başkanı  Tamer KÜÇÜKGENÇAY
Şube Başkan Vekili İbrahim EMEGEN
Şube Sekreteri Recep Kılıç
Şube Mali Sekreteri Durmuş Yılmaz
Şube Teşkilat Sekreteri Hasan Çağman
TEMSİLCİLERİMİZ;
Baş Temsilci Ali GÖKMEN
Deniş Açık Ocak Erdoğan İZNİK
Cenk Yeri Cavit ERBAY
Dereköy Ali UZUN
Açık ocaklar Cengiz ŞAHAN
A Panosu Murat ALTIPARMAK
Eğnez Açık Ocak Cafer BEKTAŞ
Sarıkaya Açık Ocak Hamza ARSLAN
Ve denetim kurulu Bşk. Mustafa TERCAN
Sizlere bu arkadaşlar yardımcı olmaya çalışacaklar.’dedi.

 

 

 

 

YASAL UYARI
Karaelmas Gazetesinin WEB sitesinde sunduğu görüntüler sadece inceleme ve taslak amaçlıdır.
  “KG” logolu görsellerin herhangi bir şekilde kullanılması yasal değildir ve kullanım aşamasında tarafınıza lisanslanması için Karaelmas Gazetesi’ne başvurmanız gerekmektedir. Aksi takdirde ceza uygulanır ve 5846 sayılı yasa uyarınca kanuni işlem yapılır.

GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cemil Meriç’ten 2 ayrı gezi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatma Aliye İstanbul’da
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’den Tes-İş ziyareti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Soma’da kenevir yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eğitimler yapıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gençlik, Kampta buluştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Canlar’da Bayrak töreni

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

error: Content is protected !!